SKIERS ACCREDITED TOURING MEETING DAVOS 2020

Touring Meeting Davos 13- 15 mars

Anmälan steg för steg

Önskar du dela rum med annan Skiers member, men vet inte vilka som kommer, då försöker vi hjälpa dig att hitta en rumskamrat och skicka ett förslag. Skriv in vem du vill dela i fältet: Jag vill dela rum med.

Konfido skickar slutfaktura i februari 2020. Alla priser är beräknade till en kurs på 9,7 SEK för en CHF. Priserna är preliminära och stora valutaförändringar innebär att priserna kommer att justeras.
Konfido bokning steg för steg

  1. Konfido tar emot din anmälan
  2. Konfido skickar en bekräftelse på att din anmälan gått igenom
  3. Konfido skickar en bokningsbekräftelse och en faktura på anmälningsavgiften
  4. Konfido skickar faktura på slutbetalning som skall vara gjord senast 30 dagar innan avresa

Kontakt Konfido
Mobil +46 709 89 24 25
E-mail mats@konfido.se

Perfekt två dagars camp för dig som vill uppleva området och utvecklas inom ski touring. Fokus på skön touring och utforska området samt att utveckla medvetenheten kring touring, berget och snön. Liften kan komma att användas beroende på dagsförhållanden.
Vi hyr in lokala guider och ordnar trevliga luncher och middagar.

Utrustning:
Randonée-utrustning, lavinutrustning (ryggsäck, spade, sond & transceiver)

Förkunskaper:
Ingen tidigare touring erfarenhet behövs. Du bör ha erfarenhet i off-pisten. Du kan vara på AC eller TQ nivå och vi delar in i passande grupper.

Pris:
Sista anmälningsdag: 13 Februari.

Ansvarig mentor: 
Nina Öqvist
+41 79 241 5483
nina.oqvist@skiersaccredited.com

hemsidan